PQS Software

Plant Quaratine Services Software - No. 007, Nguyen Hue Road, Lao Cai City, Vietnam -  Designed by Tran Van Hoang - Support: hoang.trvn@gmail.com 

1. Giới thiệu phần mềm PQS

+ Tải phần mềm về, giải nén, chép vào ổ C trong máy tính, tìm chữ "KD" hoặc "KD2" và thực hiện cài đặt.

+ Nếu sử dụng Windows 10 (lựa chọn tốt nhất), cài thêm Visual C Redistx86 tải về

+ Nếu sử dụng Windows 7, cài thêm Microsoft. NET Framework tải về Visual C Redistx86 tải về.

+ Sử dụng bộ Microsoft Office từ 2007 trở lên và phải được active - bản quyền (hỗ trợ tốt nhất ở Microsoft Office 2016 - 32bit, Microsoft Office 365 - 32bit).

+ Hướng dẫn tra cứu biên lai điện tử trên phần mềm PQS tải về.

+ Hướng dẫn tra cứu trực tiếp trên trang website của VNPT với số điện thoại hỗ trợ 18001260, 18001261 tải về.

Link tra cứu biên lai phí Kiểm dịch thực vật

Link tra cứu hóa đơn giám định hàng hàng xuất khẩu  và nhập khẩu

Link tra cứu hoá đơn giám định hàng nhập TRƯỚC ngày 1/4/2023 (trừ hàng KDTV và TACN)

2. Hướng dẫn khai báo các thủ tục KDTV nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hướng tới ASEAN và phần mềm PQS

Xem hướng dẫn chi tiết ở https://www.kdtv2.com/motcuaquocgia2023

3. Hướng dẫn khai báo xuất khẩu trên PQS

Video hướng dẫn số 1 cài đặt và đăng ký tài khoản phần mềm PQS 

Xuất khẩu - Video hướng dẫn số 5 khai báo hồ sơ Kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Xuất khẩu - Video hướng dẫn số 6 Hướng dẫn xuất khẩu khai báo một đơn nhiều mặt hàng, tách nhiều chứng thư

Nhập khẩu - Video hướng dẫn số 7 In đơn đăng ký trong phần mềm PQS có mã vạch Barcode

Xuất khẩu - Video hướng dẫn số 8 hướng dẫn đăng ký Kiểm dịch thực vật hàng xuất khẩu trên phần mềm PQS 2022

Xuất khẩu - Video hướng dẫn số 9 hướng dẫn soạn thảo chứng thư hàng xuất khẩu trên phần mềm PQS 2022