THÔNG BÁO

 1. Hệ thống một cửa quốc gia bị lỗi khách hàng không khai báo được liên hệ hotline: 19009299 (chọn nhánh 2)


Điện thoại liên hệ

 • Phòng nhập: (028)38241 113
 • Phòng xuất: (028)38297296
 • Phòng kỹ thuật: (028)38222429
 • Sân bay: 0938008294 (C. Dung), 0963892034 (C. Dương)
 • A. Văn Cường: 0972783473
 • A. Phước Cường: 0987352417
 • A. Đại: 0908596385
 • A. Đạt: 0918177924
 • A. Đông: 0978778030
 • A. Hảo: 0988094401
 • C. Hòa: 0932668705
 • A. Bá Hưng: 0986967356
 • A. Khánh: 0986254966
 • A. Khiêm: 0904121866
 • A. Minh: 0989352267
 • A. Tâm: 0913084918
 • A. Tân: 0901779125
 • C. Thảo: 0389928195
 • A. Thi: 0398848284
 • A. Thủy 0973070392
 • A. Liệt: 0903041997
 • A. Việt: 0982397001

Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 1. Thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia theo https://vnsw.gov.vn
 2. Hướng dẫn khai báo trên hệ thống một cửa quốc gia
 3. Danh sách mặt hàng làm kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT (Mục 11)
 4. Danh sách mặt hàng phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT
 5. Danh sách các nước tạm ngừng nhập khẩu vào Việt Nam
 6. Danh sách mặt hàng gỗ nằm trong CITES không được nhập khẩu
 7. Hồ sơ bao gồm:
  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
  • Bản chính giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (phytosanitary certificate)
  • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (nếu có; chính hoặc bản sao)

Kiểm dịch thực vật và kiểm tra xác nhận chất lượng TACN - TATS

 1. Thực hiện bằng hồ sơ giấy
 2. Danh sách mặt hàng làm kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT (Mục 11)
 3. Danh sách mặt hàng phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT
 4. Danh sách các nước tạm ngừng nhập khẩu vào Việt Nam
 5. Quy trình thực hiện
 6. Hồ sơ bao gồm:
  • (03 bản chính) Giấy đăng ký KDTV và TACN, TATS . Phụ lục Ib Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT
  • (02 bản copy) Hợp đồng mua bán (sale contract)
  • (02 bản copy) Phiếu đóng gói (packing list)
  • (02 bản copy) Hóa đơn mua bán (invoice)
  • (02 bản copy) Phiếu kết quả phân tích chất lượng của nước xuất xứ cấp cho lô hàng (certificate of analysis).
  • (02 bản copy) Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của đơn vị nhập khẩu
  • (02 bản copy) Nhãn sản phẩm của nhà sản xuất
  • (02 bản copy) Văn bản về việc miễn kiểm tra có thời hạn hoặc áp dụng chế độ kiểm tra giảm có thời hạn hoặc kiểm tra chặt (nếu có)
  • Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (phytosanitary certificate)
  • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (nếu có; chính hoặc bản sao)

Kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm

 1. Thực hiện trên hồ sơ giấy
 2. Danh sách mặt hàng làm kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT (Mục 11)
 3. Danh sách mặt hàng kiểm tra an toàn thực phẩm. Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT (Mục 12)
 4. Danh sách các nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam
 5. Danh sách các nước tạm ngừng nhập khẩu vào Việt Nam
 6. Hồ sơ bao gồm:
  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm. Mẫu 1A TT34/2018/BNNPTNT
  • Bản chính Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (phytosanitary certificate)
  • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (nếu có)
  • Bản công bố, tự công bố (nếu nước xuất khẩu không nằm trong danh sách các nước ở mục 4). Nghị định 15/2018/BNNPTNT
  • (01 bản copy) Tờ khai hải quan
  • (01 bản copy) Phiếu đóng gói (packing list)

Kiểm tra an toàn thực phẩm

 1. Thực hiện trên hồ sơ giấy
 2. Danh sách mặt hàng kiểm tra an toàn thực phẩm. Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT (Mục 12)
 3. Hồ sơ bao gồm:

Hướng dẫn khai báo trên hệ thống một cửa quốc gia

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II tiến hành triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp "Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa". Việc triển khai thực hiện với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật thể kiểm dịch thực vật đã thực hiện mở tờ khai Hải quan điện tử.

1. Hướng dẫn đăng ký và khai báo

 • Trường hợp doanh nghiệp chưa có tài khoản Một cửa quốc gia thì vào https://vnsw.gov.vn/ đăng ký người sử dụng mới và làm theo hướng dẫn trên website.
 • Lưu ý: Tài khoản trên hệ thống một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan quản lý. Mọi thắc mắc về đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số vui lòng liên hệ: 19009299 (chọn nhánh 2)
 • Khi đã có tài khoản và khai báo được Kiểm dịch thực vật thì bắt đầu thực hiện khai báo. Các hướng dẫn về khai báo có file đính kèm và video xem tại phía cuối trang.
 • Trường hợp dung lượng file đính kèm lớn hơn 2M, mặc định hệ thống sẽ không đồng ý upload file. Chuyển đổi dung lượng file thực hiện như sau: mở Microsoft Office Word - tạo trang mới - coppy và past các ảnh chụp của Phytosantary và giấy phép (nếu có) vào trang Word - canh chỉnh tấm ảnh cho phù hợp trang giấy - lưu file Word dưới dạng .pdf - kiểm tra lại dung lượng file và gửi file lên hệ thống một cửa quốc gia.

2. Quy trình thực hiện

 • Khai báo đăng ký Kiểm dịch thực vật trên hệ thống một cửa quốc gia (video hướng dẫn cuối trang web)
 • Khách hàng ghi nhớ mã số hồ sơ và số đăng ký KDTV để phục vụ việc tra cứu bộ hồ sơ.
 • Nộp Hồ sơ, Phytosanitary Certificate bản chính tại Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II, Trạm,...

3. Hướng dẫn cài đặt các phần mềm ký số

 • Khi thông báo bạn có muốn áp dụng chữ ký số không. Vui lòng chọn KHÔNG.
 • Xem video hướng dẫn 6.3 phía dưới (nếu chọn áp dụng chữ ký số)
 • Hoặc gọi đơn vị cung cấp chữ ký số nhờ họ hướng dẫn cài đặt Firefox, Java và chữ ký số.

4. Điện thoại hỗ trợ

 • Anh Đạt: 0918177924
 • Anh Đại: 0908596385
 • Anh Đông: 0978778030
 • Chị Quyên: 0912344148

Video tạo bộ hồ sơ mới bằng cách nhập thủ công

Video tạo bộ hồ sơ mới bằng cách nhập qua excel

Video cài đặt chữ ký số

Video xin sửa và xin rút bộ hồ sơ