TRANG CHỦ

Thông báo
1. Theo như thông báo tại buổi họp chiều ngày 27/9/2018 Chi cục KDTV vùng II sẽ thực hiện công tác Kiểm tra chất lượng TACN và TATS với những mặt hàng đồng thời làm KDTV từ ngày 1/10/2018. Nhưng nay tạm hoãn cho tới khi có thông báo mới.

2. Hệ thống một cửa quốc gia bị lỗi không gửi được hồ sơ doanh nghiệp gọi 19009299 (chọn nhánh 2).


PHÒNG NHẬP

CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA


    Năm 2017, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II tiến hành triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp "Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa". Việc triển khai thực hiện với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật thể kiểm dịch thực vật đã thực hiện mở tờ khai Hải quan điện tử.


Link đăng nhập dành cho Doanh nghiệp


Sơ đồ hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hệ thống Một cửa quốc giaComments