Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia dành cho Doanh nghiệp

Tài khoản đăng nhập của doanh nghiệp

  • Trường hợp đã có tài khoản và đang thực hiện trên cổng thông tin Một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/) thì chủ động vào chức năng cập nhật tài khoản, chọn quyền bổ sung có tên thủ tục "Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu" thuộc nhóm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Trường hợp chưa có tài khoản, cần gửi yêu cầu đến Bộ phận hỗ trợ Cổng thông tin Một cửa quốc gia để được hướng dẫn cấp quyền thực hiện thủ tục mới nêu trên. Hotline 19009299 (chọn nhánh 2) và email bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

  • Tài khoản trên hệ thống một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan quản lý. Mọi thắc mắc về đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số vui lòng liên hệ: 19009299 (chọn nhánh 2).

  • Cập nhật tài khoản để vào luồng hệ thống mới 2020 Liên kết xem hướng dẫn.

  • Tài liệu hướng dẫn khai báo trên Cơ chế một cửa quốc gia mới 2020.

  • Biết thêm thông tin liên hệ: A. Minh 0989352267, Phòng KDTV nhập khẩu 02838241113.

Tiện ích tải về


Đăng ký kênh Youtube

https://www.youtube.com/c/KDTV02