GIỚI THIỆU

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II được thành lập từ Trạm Kiểm dịch thực vật TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 250/NNTC/QĐ ngày 29 tháng 07 năm 1985 của Bộ Nông nghiệp. Được Cục Bảo vệ thực vật giao thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn trọng điểm phía Nam, từ Ninh Thuận tới Bến Tre về:

    • Kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu; kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa.
    • An toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, xuất khẩu.
    • Chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Trụ sở: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đao Kao, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng nhập khẩu