GIỚI THIỆU

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II được thành lập từ Trạm Kiểm dịch thực vật TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 250/NNTC/QĐ ngày 29 tháng 07 năm 1985 của Bộ Nông nghiệp. Được Cục Bảo vệ thực vật giao thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch thực vật trên địa bàn trọng điểm phía Nam, từ Ninh Thuận tới Bến Tre.

Trụ sở: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đao Kao, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.

Phòng nhập khẩu

    • Phone: (028) 38 241 113
    • Email: kdtv2pn@gmail.com