TRANG CHỦ

THÔNG BÁO: THỨ 6 NGÀY 25/01/2019 TẠI CẢNG CÁT LÁI CHỈ LÀM VIỆC BUỔI SÁNG.

Lịch công tác hôm nayMột cửa quốc gia

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II tiến hành triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đối với Thủ tục hành chính cấp "Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa". Việc triển khai thực hiện với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật thể kiểm dịch thực vật đã thực hiện mở tờ khai Hải quan điện tử (xem tiếp).

Comments